Calculadora Medidas Estadística Descriptiva

 

 

 MEDIDAS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Introducir los datos xi y calcular:

 

 

  

 

 

 

 

 

Número de datos ni

  Suma  xi:  

Suma  xi2:  

 

Arriba

 

Arriba